Colofon

proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2
Ground floor & 2nd floor
NL-6229 ES Maastricht

Internet: prowin.net/country/nl

1. Online Inhoud

De auteur accepteert geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door onjuist gebruik of door gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur hiervoor opzet of grove nalatigheid kan worden bewezen. Aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“hyperlinks”) die buiten de invloedssfeer van de auteur vallen, is aansprakelijkheid alleen van kracht indien, de auteur op de hoogte is van de inhoud en het door auteur technisch redelijkerwijs mogelijk is het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij dat op het moment van publicatie van de website geen illegale inhoud bekend is op gelinkte pagina’s. De huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / gekoppelde pagina’s zijn door auteur niet te beïnvloeden. Auteur neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte / gekoppelde pagina’s die eventueel zijn gewijzigd na publicatie van betreffende link. Deze verklaring geldt voor links in alle eigen pagina’s, evenals links in externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe internetgebruikers toegang kunnen hebben. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen verantwoordelijk, en expliciet niet de auteur die naar dergelijke externe informatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten, teksten, etc. te respecteren, en eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of om afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken uit licentievrije bronnen. Alle aanbiedingen, eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan bepalingen van het vigerende merkenrecht en/of de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Het copyright op door de auteur zelf gepubliceerde informatie, afbeeldingen, etc. ligt exclusief bij de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy

Voor zover de internet website de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) te registreren, vindt registratie van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten – indien technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of pseudoniem, is toegestaan. Het gebruik van het colofon of vergelijkbare gegevens van door auteur gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het verzenden van ongevraagde informatie is verboden. Tegen verzenders van spam en/of pogingen de internet site onbereikbaar te maken en/of te saboteren zullen juridische maatregelen worden genomen.

5. Wettelijke geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer is onlosmakelijk onderdeel van de internetpublicatie door auteur. Indien delen van deze verklaring niet conform vigerende wet- en regelgeving zijn legaal, blijven de overige delen van deze disclaimer geldig en van toepassing.

6. We maken gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, ten einde analyses van het gebruik van de website mogelijk te maken. De informatie die op basis van genoemde cookie wordt gegegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), wordt verzonden en opgeslagen op servers van Google in de VS. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie aan derden, tenzij verboden door de wet, aan derden verstrekken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar we wijzen erop dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle mogelijkheden van deze website te benutten. U kunt ook de aan de site-gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door het volgen van de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Via deze link kunt u hiertoe een browser plug-in downloaden en installeren.

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Voor meer informatie, zie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en Data Protection).

Postadres

proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2
Ground floor & 2nd floor
NL-6229 ES Maastricht

Telefoon: +31 (0)43 790 1115
Fax: +49 (0) 68 25 - 92 01-26
E-Mail: info@prowin-international.nl

CONTACT | PRIVACY POLICY    © 2017 proWIN international